Logo
OM OSS | AKTIVITETER | PRODUKTER | KART | BILDER | LENKER | KONTAKT


Flatlien gård sett fra lia mot Veståsen

Om oss
Flatlien gård drives i dag av Paul Flatlien og kona Kari Flatlien mer eller mindre på heltidsbasis sammen med barna. Gården ble tatt over for fullt for 3 år siden, men Paul har vært driver av gården siden 1990.
Gården ligger i Søndre Land Kommune på vestsiden av Randsfjorden og består av ca 130 mål (da) dyrket mark og ca 5000 mål (da) skog. Det ble dyrket korn på gården fram til 1993 da det ble plantet juletrær på mye av innmarka og i dag produseres det juletrær av gran og fjelledelgran. I 1997 begynte man med kjøttproduksjon og de første seks dyrene av rasen Aberdeen Angus ble kjøpt inn. Den første våren ble det født 2 kalver mens det i år (2007) ble født 26 kalver. Ved siden av kjøtt- og juletreproduksjon drives en moderne skogsdrift og en forholdsvis stor produksjon av fyringsved.


Linje
Copyright (c) 2007 Flatlien Gård og Granum Design. Innhold og utseende beskyttet av åndsversksloven. Sideversjon: BETA 1
Flatlien Gård, Vestsidevegen 848, 2860 Hov | info@flatlien.no| ENGLISH INFORMATION | Sist oppdatert: 27.08.07 14:51